JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Zmiany w zarządach spółek uzdrowiskowych PGU

W związku z zakończeniem kadencji Członków Zarządu  w spółkach uzdrowiskowych Polskiej Grupy Uzdrowisk, należących do portfela KGHM I FIZAN w dniu 24 maja br. decyzją Akcjonariusza/Wspólnika większościowego na kolejną kadencję powołano następujące osoby: w Uzdrowisku Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU Romana Kulczyckiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Urszulę Bąkowską-Morawską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU Ireneusza Łojka na stanowisko Prezes Zarządu oraz Zbigniewa Tomczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU funkcję Prezesa Zarządu objął Marcin Gwóźdź, a na stanowiska Wiceprezesów Zarządu powołano Mariusza Diakowskiego oraz Piotra Pawełczyka. Ponadto obaj Wiceprezesi Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich zostali powołani w skład Zarządu spółki Staropolanka Sp. z o.o.,  która jest spółką celową dedykowaną obszarowi związanemu z produkcją i sprzedażą wód mineralnych, odpowiednio na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Także w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU S.A. został ustanowiony nowy Zarząd spółki. Akcjonariusz większościowy, korzystając z uprawnień osobistych, powołał w skład Zarządu Krzysztofa Czaja powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Eugeniusza Stain na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

– Spółki uzdrowiskowe tworzące Polską Grupę Uzdrowisk są  obecnie najbardziej rozpoznawalnymi  kurortami uzdrowiskowymi nie tylko w swoich regionach, ale i w całej Polsce. Posiadają szeroką ofertę leczniczą i rehabilitacyjną potwierdzoną wielowiekową tradycją świadczenia tych usług. Co więcej, od lat z sukcesem poszerzają produkt leczniczy o usługi realizowane w zakresie rodzinnego wypoczynku, rekreacji, czy wellness&SPA, zgodnie z obecnymi trendami zachodzącymi w turystyce. Spółki uzdrowiskowe angażują się również w przedsięwzięcia lokalne, dzięki temu wraz z parterami miejscowymi budują wielofunkcyjny produkt turystyczny, który cieszy się zainteresowaniem klientów zagranicznych. Dlatego też, będziemy kontynuować przyjęty kierunek rozwoju PGU w oparciu o długofalowe inwestycje, które wiążą się z umacnianiem pozycji nowoczesnej grupy uzdrowisk, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Co więcej, dalsza integracja spółek uzdrowiskowych pod marką Polskiej Grupy Uzdrowisk ma, co do zasady, przyczynić się do podniesienia ich produktywności, innowacyjności wytwarzanych produktów i oferowanych usług, co z kolei ma wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność oferty dla klientów mówi Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.