JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Zmiana Zarządu KGHM TFI S.A.

W dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza KGHM TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu dokonała zmian w Zarządzie Spółki. Decyzją Rady z funkcji prezesa zarządu odwołano pana Mirosława Stanisławskiego, z funkcji wiceprezesa odwołano pana Rafała Czepila. Jednocześnie podczas tego samego posiedzenia w skład zarządu powołano pana Jacka Drobnego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu KGHM TFI S.A. Wiceprezesem pozostał Robert Rozmus.

Jacek Drobny od końca lat 80 – tych pełni funkcje kierownicze i zarządcze. Po 1989 zajmował różne stanowiska w spółkach prawa handlowego. W latach 1990–1991 sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 1991- 1994 pełnił funkcję prezesa zarządu, zarządcy komisarycznego w spółce Renifer S.A. W Świdnicy.  W roku 1995 działalność zawodową związał z Towarzystwem Finansowo – Leasingowym Sp. z o.o. w Warszawie, w którym pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora handlowego oddziału w Warszawie i dyrektora oddziału we Wrocławiu. W latach 1996 – 1998 był prezesem zarządu Spółki Preem Petroleum Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu, należącej do szwedzkiego koncernu naftowego. W kolejnych latach prowadził działalność, jako niezależny konsultant w zakresie doradztwa w montowaniu linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów infrastrukturalnych. W roku 2000 objął funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych Telefonii Dialog S.A. W latach 2003 -2005 karierę w branży finansowej kontynuował, jako niezależny konsultant w zakresie obsługi kredytowej i biznesowej średnich i dużych korporacji. W roku 2006 Jacek Drobny swoje życie zawodowe związał z KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, gdzie został wiceprezesem zarządu ds. finansowo-administracyjnych, będąc odpowiedzialnym za budowę biurowca Cuprum Novum. Od roku 2011 do momentu powołania na stanowisko prezesa zarządu KGHM TFI pełnił funkcję dyrektora bankowości korporacyjnej PKO Bank Polski.

Absolwent kierunków Geografii Ekonomicznej i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Jacek Drobny ukończył także Polsko Amerykańską Szkołę Biznesu w systemie executive MBA i uzyskał dyplom Central Connecticut State University & Politechniki Wrocławskiej. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie instrumentów finansowych.

Więcej informacji o składzie Zarządu KGHM TFI S.A. w zakładce „zarząd” (http://tfi.kghm.pl/zarzad/).