JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

ZARZĄD

Zbigniew Hajłasz

Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.

MPhil in Economics, London University (UK), 2002;
Mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska, Polska), 1982.;

Praktyk i konsultant w dziedzinie zarządzania i rozwoju.
Ponad 25 lat doświadczeń w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju, wykładowca akademicki, członek rad nadzorczych, m.in. DKHF SA,
PR SA, PRW SA, PKO BP SA, członek zarządów WARR SA, ZGK sp. z o.o., TBS Sp. z o.o. w Głogowie.

Marcin Gwóźdź

Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Spełnia wymogi pozwalające na pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach naprawczych i restrukturyzacyjnych. Praktyk w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, łączący wiedzę techniczną z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami.
W latach 2000 – 2007 sprawował funkcje związane z procesami technologicznymi i zarządczymi w przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń technicznych. Od 2007 do 2016 roku był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin sp. z o.o. W okresie od 2016 do 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w największym zespole uzdrowiskowym w Polsce – Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU.
Marcin Gwóźdź jest absolwentem Politechniki Poznańskiej z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, oraz Politechniki Wrocławskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy.

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także liczne kursy, w tym między innymi Nadzór Właścicielski w GK, Praktykę Zarzadzania Ryzykiem, Praktyki Nadzoru Relacji w GK oraz Akademię Menedżera i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w spółce PPH Stereo, jako Prezes Zarządu, gdzie pracował od 1989 roku. W latach 1993 - 1998 piastował stanowisko Dyrektora Oddziału w Banku Pekao S.A., a następnie od 1998 do 2004 roku był Zastępcą Dyrektora Oddziału Wrocław w Banku BNP Dresdner. Od 2004 roku, piastował funkcję Dyrektora RCK Opole w Banku Pekao S.A. odpowiadał za nadzór i wykonanie planów i budżetu rocznego Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Opolu. W latach 2009 - 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Biura we Wrocławiu w KBL European Private Bankers S.A.

Od 2011 r. związany z KGHM TFI S.A., gdzie realizuje zadania sprzężone z integracją i konsolidacją portfela KGHM I FIZAN, jak również analizuje i weryfikuje potencjalne projekty inwestycyjne, istotne dla rozwoju pozostałych spółek portfelowych w funduszach KGHM TFI.

Prywatnie interesuje się sportem, turystyką oraz historią polskiego kina.