JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

ZARZĄD

Jacek Drobny

Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Jacek Drobny od końca lat 80 – tych pełni funkcje kierownicze i zarządcze. Po 1989 zajmował różne stanowiska w spółkach prawa handlowego. W latach 1990–1991 sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 1991- 1994 pełnił funkcję prezesa zarządu, zarządcy komisarycznego w spółce Renifer S.A. W Świdnicy. W roku 1995 działalność zawodową związał z Towarzystwem Finansowo - Leasingowym Sp. z o.o. w Warszawie, w którym pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora handlowego oddziału w Warszawie i dyrektora oddziału we Wrocławiu. W latach 1996 – 1998 był prezesem zarządu Spółki Preem Petroleum Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu, należącej do szwedzkiego koncernu naftowego. W kolejnych latach prowadził działalność, jako niezależny konsultant w zakresie doradztwa w montowaniu linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów infrastrukturalnych. W roku 2000 objął funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych Telefonii Dialog S.A. W latach 2003 -2005 karierę w branży finansowej kontynuował, jako niezależny konsultant w zakresie obsługi kredytowej i biznesowej średnich i dużych korporacji. W roku 2006 Jacek Drobny swoje życie zawodowe związał z KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, gdzie został wiceprezesem zarządu ds. finansowo-administracyjnych, będąc odpowiedzialnym za budowę biurowca Cuprum Novum. Od roku 2011 do momentu powołania na stanowisko prezesa zarządu KGHM TFI pełnił funkcję dyrektora bankowości korporacyjnej PKO Bank Polski.

Absolwent kierunków Geografii Ekonomicznej i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jacek Drobny ukończył także Polsko Amerykańską Szkołę Biznesu w systemie executive MBA i uzyskał dyplom Central Connecticut State University & Politechniki Wrocławskiej. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie instrumentów finansowych.

Prywatnie interesuje się literaturą, żeglarstwem i uprawą winorośli. Pasjonat nurkowania i narciarstwa.

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także liczne kursy, w tym między innymi Nadzór Właścicielski w GK, Praktykę Zarzadzania Ryzykiem, Praktyki Nadzoru Relacji w GK oraz Akademię Menedżera i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w spółce PPH Stereo, jako Prezes Zarządu, gdzie pracował od 1989 roku. W latach 1993 - 1998 piastował stanowisko Dyrektora Oddziału w Banku Pekao S.A., a następnie od 1998 do 2004 roku był Zastępcą Dyrektora Oddziału Wrocław w Banku BNP Dresdner. Od 2004 roku, piastował funkcję Dyrektora RCK Opole w Banku Pekao S.A. odpowiadał za nadzór i wykonanie planów i budżetu rocznego Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Opolu. W latach 2009 - 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Biura we Wrocławiu w KBL European Private Bankers S.A.

Od 2011 r. związany z KGHM TFI S.A., gdzie realizuje zadania sprzężone z integracją i konsolidacją portfela KGHM I FIZAN, jak również analizuje i weryfikuje potencjalne projekty inwestycyjne, istotne dla rozwoju pozostałych spółek portfelowych w funduszach KGHM TFI.

Prywatnie interesuje się sportem, turystyką oraz historią polskiego kina.