JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

ZARZĄD

Zbigniew Hajłasz

Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.

MPhil in Economics, London University (UK), 2002;
Mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska, Polska), 1982.;

Praktyk i konsultant w dziedzinie zarządzania i rozwoju.
Ponad 25 lat doświadczeń w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju, wykładowca akademicki, członek rad nadzorczych, m.in. DKHF SA,
PR SA, PRW SA, PKO BP SA, członek zarządów WARR SA, ZGK sp. z o.o., TBS Sp. z o.o. w Głogowie.

Damian Pietrzyk

Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada także doświadczenie akademickie zdobyte jako wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach doradczych, w tym z tzw. Wielkiej Czwórki. Posiada praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami kapitałowymi. Poprzednio pełnił funkcje Prezesa Zarządu w spółkach Agencji Mienia Wojskowego z branży hotelarsko-turystycznej, gdzie odpowiadał za wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju oraz procesy restrukturyzacyjne.

Robert Rozmus

Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także liczne kursy, w tym między innymi Nadzór Właścicielski w GK, Praktykę Zarzadzania Ryzykiem, Praktyki Nadzoru Relacji w GK oraz Akademię Menedżera i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w spółce PPH Stereo, jako Prezes Zarządu, gdzie pracował od 1989 roku. W latach 1993 - 1998 piastował stanowisko Dyrektora Oddziału w Banku Pekao S.A., a następnie od 1998 do 2004 roku był Zastępcą Dyrektora Oddziału Wrocław w Banku BNP Dresdner. Od 2004 roku, piastował funkcję Dyrektora RCK Opole w Banku Pekao S.A. odpowiadał za nadzór i wykonanie planów i budżetu rocznego Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Opolu. W latach 2009 - 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Biura we Wrocławiu w KBL European Private Bankers S.A.

Od 2011 r. związany z KGHM TFI S.A., gdzie realizuje zadania sprzężone z integracją i konsolidacją portfela KGHM I FIZAN, jak również analizuje i weryfikuje potencjalne projekty inwestycyjne, istotne dla rozwoju pozostałych spółek portfelowych w funduszach KGHM TFI.

Prywatnie interesuje się sportem, turystyką oraz historią polskiego kina.