JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Fundusz Hotele 01 sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza Spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu – Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.  przy ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załaczniku: Fundusz_Hotele_01_konkurs_prezes_zarzadu