JĘZYK

 • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

O KGHM TFI

O KGHM TFI

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa skrócona KGHM TFI S.A.) zostało zarejestrowane w czerwcu 2009 roku a jego wyłącznym Akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź S.A. Idea stworzenia Towarzystwa powstała jednak już wcześniej w zamysłach Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Akcjonariusz, lider polskiej gospodarki i potentat światowy w wydobyciu i przetwórstwie miedzi i srebra stanowi połączenie wieloletniej historii z nowoczesnym podejściem do biznesu, co daje solidne podstawy do działania i rozwoju Towarzystwa na rynku finansowym. Powołanie KGHM TFI S.A. wpisuje się w realizację długoterminowej strategii KGHM Polska Miedź S.A. Utworzenie własnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych daje polskiemu koncernowi miedziowemu możliwość stopniowego angażowania się w przedsięwzięcia spoza podstawowego profilu działalności. Struktura formalno – prawna Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) zapewnia pełną przejrzystość procesu inwestycyjnego.

Specjalistyczna wiedza zarządu i pracowników, poparta dużym doświadczeniem to podstawa działalności KGHM TFI S.A. Dodatkowo pozycja Akcjonariusza, jako firmy rozpoznawalnej na całym świecie, daje możliwość nieograniczonego czerpania tak z doświadczeń własnych, jak i specjalistów zagranicznych.

Obecnie w skład zarządu KGHM TFI S.A. wchodzą:

 • Zbigniew Hajłasz – Prezes Zarządu
 • Tomasz Dębicki – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 29/IV/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. postanowiła delegować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Dębickiego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu spółki KGHM TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu w terminie od dnia 8 lipca 2022r. do końca dnia 12 sierpnia 2022r.

osoby od lat związane zawodowo z rynkiem finansowym.

Historia

KGHM TFI S.A. zostało zarejestrowane 10 czerwca 2009 roku. Wyłącznym Akcjonariuszem Towarzystwa jest KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna – światowy potentat w wydobyciu i przetwórstwie miedzi i srebra, który może poszczycić się ugruntowaną pozycją na rynku i ponad 45-letnim doświadczeniem. Stanowi to połączenie wieloletniej historii z nowoczesnym podejściem do biznesu, co daje solidne podstawy do działania i rozwoju Towarzystwa na rynku finansowym.
KGHM TFI SA otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności. Jednocześnie Komisja zezwoliła na utworzenie i zarządzanie dwóch pierwszych funduszy inwestycyjnych – KGHM I FIZ Aktywów Niepublicznych oraz KGHM II FIZ Aktywów Niepublicznych. W czerwcu 2010 roku Komisja zezwoliła na utworzenie trzeciego funduszu KGHM III FIZ Aktywów Niepublicznych.
W 2018 roku dokonano likwidacji funduszy, których upłynął okres na które zostały utworzone. W 2019 roku utworzono kolejne fundusze KGHM VI FIZAN i KGHM VII FIZAN, które w swoich portfelach posiadają spółki z branży zdrowotnej i hotelowej, w połowie 2021 roku likwiadacji ulehgł KGHM VI FIZN i obecnie spółki z branży zdrowotnej skupione są wyłącznie w KGHM VII FIZAN
Powołanie Towarzystwa wpisuje się w realizację długoterminowej strategii KGHM Polska Miedź S.A. Utworzenie własnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych daje polskiemu gigantowi miedziowemu możliwość stopniowego angażowania się w przedsięwzięcia spoza podstawowego profilu działalności. Struktura formalno – prawna Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) zapewnia pełną przejrzystość procesu inwestycyjnego.

Misja i cel

Misją KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest posiadanie jak największych aktywów do zarządzania oraz pomnażanie ich wartości, przy poszanowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wspieraniu rozwoju regionalnego.

Celem działań KGHM TFI S.A. jest stałe i efektywne dostarczanie satysfakcjonujących wyników zarządzanych funduszy, zgodnie z ich polityką inwestycyjną.

Specjalistyczna wiedza poparta doświadczeniem to podstawa działalności KGHM TFI S.A. Dodatkowo pozycja Wyłącznego Akcjonariusza, jako firmy rozpoznawalnej na całym świecie, daje możliwość KGHM TFI S.A. nieograniczonego czerpania tak z doświadczeń własnych, jak i specjalistów zagranicznych.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza KGHM TFI S.A.:

 • Tomasz Dębicki
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Olgierd Cieślik
  Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Sierpiński
  Członek Rady Nadzorczej

Zespół

Zespół KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. to kilkunastu specjalistów z zakresu prawa, finansów, ekonomii oraz analitycy rynków kapitałowych. Kompetencje naszych pracowników, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz szeregiem certyfikatów i uprawnień dają solidne podstawy do działania i rozwoju Spółki na rynku finansowym.

Ład korporacyjny

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Komunikat Zarządu KGHM TFI SA o zmianie przyjętych do stosowania Zasad ładu korporacyjnego

Komunikat o wdrożeniu Zasad w funduszach

Podstawowa struktura organizacyjna KGHM TFI SA

Polityka informacyjna KGHM TFI SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. z oceny stosowania ładu korporacyjnego w 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. z oceny stosowania ładu korporacyjnego w 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. z oceny stosowania ładu korporacyjnego w 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. z oceny stosowania ładu korporacyjnego w 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. z oceny stosowania ładu korporacyjnego w 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM TFI z oceny stosowania ładu korporacyjnego w 2020 r.

Inne dokumenty

Polityka zaangażowania funduszy zarządzanych przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KGHM TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KGHM TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za lata 2019-2020

Procedura postępowania z reklamacjami składanymi przez klientów oraz uczestników Funduszy w KGHM TFI S.A_

Oświadczenie Zarządu KGHM TFI S.A. w sprawie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

KGHM TFI S.A. – klauzula antykorupcyjna

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych