JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Nowy zarząd Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU SA

W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd KGHM TFI S.A. akcjonariusz spółki Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. dokonał zmian w składzie zarządu spółki. Z funkcji prezesa odwołano Pana Krzysztofa Czaję, jednocześnie powołując nowych członków zarządu.

Obecnie w skład Zarządu Spółki wchodzą:

  • Pan Romuald Michel – Prezes Zarządu
  • Pan Jacek Pawłowicz – Wiceprezes
  • Pan Eugeniusz Stain – Wiceprezes

Romuald Michel – Prezes Zarządu

Menedżer z dużym doświadczeniem zdobytym w czasie pełnienia funkcji kierowniczych
i zarządczych w wielu przedsiębiorstwach. Od roku 2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy. W latach 2008 – 2011 był Dyrektorem Technicznym w spółce Terbau w Szczecinku. Romuald Michel pełnił już funkcję prezesa zarządu Uzdrowiska Połczyn w latach 2006 – 2008. Wcześniej pełnił funkcje zarządcze
w firmach z branży budowlanej w Szczecinku, prowadził także własne biuro projektowe.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych na Kierunku Zarządzanie Wydział Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Romuald Michel zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, posiada także uprawnienia do wykonywania i nadzoru w branży budowlanej oraz uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Pełni funkcje Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
w Szczecinie

Jacek Pawłowicz – Wiceprezes Zarządu

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze marketingu i sprzedaży w branży FMCG. Od ponad 20 lat pełni funkcje menedżerskie w spółkach, w których zarządzał dużymi zespołami handlowców. Kierowane przez Jacka Pawłowicza grupy sprzedażowe
z sukcesami realizowały cele zadaniowe wielokrotnie przekraczając założone plany. Jacek Pawłowicz odpowiadał za realizację planów sprzedaży w takich firmach jak  Intersilesia McBride czy NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna, w tym czasie wyłączny dystrybutor na Polskę produktów firmy Procter& Gamble. Wcześniej, w latach 1996 – 2004 zarządzał sprzedażą w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. gdzie uzyskał najwyższy wynik w kraju wzrostu udziałów rynkowych dla kluczowych produktów.

Absolwent kierunku Agrobiznes Akademii Rolniczej w Szczecinie. Z powodzeniem ukończył liczne szkolenia z zakresu doskonalenia technik sprzedaży, negocjacji, rekrutacji pracowników oraz coachingowe. Od 2009 roku członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Terra.