JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

KGHM I FIZAN kupił uzdrowisko w Połczynie.

KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisał w MSP umowę sprzedaży akcji Spółki Uzdrowisko Połczyn S.A. Po przejęciu ZUK S.A. jest to drugie uzdrowisko kupione przez Fundusz zarządzany przez KGHM TFI S.A. Finalizacja transakcji jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji długofalowej strategii Funduszu, zakładającej budowę silnej polskiej grupy uzdrowisk.

Nowym właścicielem Uzdrowiska w Połczynie został Fundusz KGHM I FIZAN, którego głównym celem jest inwestowanie w podmioty z sektora opieki zdrowotnej w tym uzdrowiska, sanatoria oraz ośrodki SPA&Wellness.

KGHM I FIZAN has signed the acquisition contract of the shares of the health resort company Spółka Uzdrowisko Połczyn SA at the Ministry of Treasury. After the purchase of Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA, it is the second health resort company bought by the Fund managed by KGHM TFI SA. The conclusion of the transaction is another step towards the completion of the Fund’s long-term strategy to build a strong group of Polish health resorts.

Ostatecznie wartość transakcji nabycia większościowego pakietu akcji wyniosła 26,4 mln złotych.

„Zakup kolejnego uzdrowiska jest ważnym etapem w realizacji celów inwestycyjnych Funduszu, obejmujących inwestycje w sektorze uzdrowiskowym. Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię, zmierzającą do skupienia przejętych podmiotów w ramach jednej grupy uzdrowisk.” – powiedział Cezary Iwański, Prezes Zarządu KGHM TFI S.A. „Analizując trendy makroekonomiczne, takie jak wzrost długości życia i poziomu zamożności społeczeństwa oraz zmiany, zachodzące w zakresie potrzeb współczesnego społeczeństwa, doszliśmy do wniosku, że w sektor uzdrowiskowy w naszym kraju warto inwestować. Troska o stan zdrowia i dobre samopoczucie jest coraz powszechniejsza w polskim społeczeństwie, a rosnący poziom zamożności społeczeństwa sprzyja wydatkom również na ten cel” – dodaje Cezary Iwański

Finalizacja procesu prywatyzacji jest niezwykle ważnym etapem w rozwoju Uzdrowiska Połczyn S.A. Nowy właściciel zamierza modernizować uzdrowisko oraz podnosić kwalifikacje personelu.

Zmiany będą korzystne zarówno dla Uzdrowiska, społeczności lokalnej, jak i samych kuracjuszy, którzy dzięki nim będą mogli korzystać z wyższego niż dotychczas standardu usług.

Dodatkowych informacji udziela biuro prasowe.

Więcej o uzdrowisku na www.uzdrowisko-polczyn.pl

The new shareholder of the company Spółka Uzdrowisko Połczyn SA is the Fund KGHM I FIZAN whose main goal is to invest in entities from the health care sector, including health resorts, sanatoria and SPA&Wellness centres. The transaction value for the acquisition of the majority stake amounted to 26.4 million PLN.

The acquisition of another health resort company is an important stage in achieving the Fund’s investment goals which include investments in the health resort sector. We are persistent in accomplishing our strategy of concentrating all the acquired entities in one group of health resorts,” says Cezary Iwański, the President of the Management Board of KGHM TFI SA. “Analysing the macroeconomic trends such as increasing life expectancy and level of wealth in the population as well as changes of the needs in the modern society, we have concluded that it is worth investing in the health resort sector in Poland. Health and well-being concerns are becoming more and more common in the Polish society and furthermore the rising level of wealth boosts expenses on services related to them”, adds Mr. Iwański.

The completion of the privatisation process is an extremely important stage in the development of Spółka Uzdrowisko Połczyn SA. The new shareholder intends to modernise the health resort and to raise qualifications of its staff.

The changes shall be beneficial not only for the health resort company but also for the local community as well as the customers who will be able to take advantage of a higher than before quality of service.