JĘZYK

 • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Inwestuj w fundusze KGHM TFI

KGHM TFI SA w swojej strukturze posiada wyłącznie fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (dalej: FIZAN, Fundusz) gdzie inwestorami są spółki z Grupy Kapitałowej KGHM PM.
Zarządzane przez Towarzystwo Fundusze, które prowadzą aktywną politykę inwestycyjną to:

 • KGHM VII FIZAN – fundusz działający na rynku ochrony zdrowia i uzdrowiskowym, a także nieruchomości, w tym głównie obiektów komercyjnych.

OBSZAR UZDROWISKOWY

 • KGHM TFI S.A. poprzez swoje fundusze dokonało konsolidacji rynku uzdrowiskowego w zachodniej Polsce, stając się wiodącym dostawcą usług leczniczych w regionie.
  Pozycja lidera determinowana jest posiadaną bazą noclegową, która oferuje 3,6 tys. miejsc udostępnionych w ramach czterech spółek uzdrowiskowych:
 • Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa (woj. dolnośląskie)
 • Uzdrowisko Połczyn Zdrój (woj. zachodniopomorskie)
 • Uzdrowisko Cieplice (woj. dolnośląskie)
 • Uzdrowiska Kłodzkie (woj. dolnośląskie)
 • Powyższe spółki tworzą tzw. Polską Grupę Uzdrowisk, prowadząc wspólną politykę rozwoju i integracji oraz wdrażając jednolite standardy świadczenia usług medycznych i turystycznych oraz centralne zarządzanie procesami wspólnymi.
 • Uzdrowiska zarządzane przez KGHM TFI SA oferują usługi w ramach kontraktów z NFZ i ZUS, a także pobyty komercyjne, których udział systematycznie rośnie w obrotach spółek (blisko 40% za rok 2018).

OBSZAR PRODUKCJI ZDROJOWEJ

 • W obrębie działalności uzdrowiskowej prowadzona jest również działalność produkcyjna w zakresie produkcji i sprzedaży wody mineralnej, dostępnej pod dwoma głównymi markami: Staropolanka oraz Wielka Pieniawa.
 • Staropolanka jest przy tym rozpoznawalna jako ponadregionalna woda z możliwością pozycjonowania na cały obszar kraju.

OBSZAR NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

 • Fundusz posiada kompetencje i jest przygotowany na realizację kolejnych inwestycji komercyjnych.
 • Zakłada się możliwość znalezienia partnera inwestycyjnego/partnera strategicznego dla wspólnych projektów inwestycyjnych w ramach posiadanych kompetencji i obszaru prowadzonej działalności (preferowanymi partnerami w partnerstwach JV są spółki z udziałem Skarbu Państwa).