JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

KGHM IV FIZAN zlikwidowany

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 Statutu KGHM IV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), w dniu 23 maja 2019 r. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony, tj. 6 lat liczonych od dnia zarejestrowania Funduszu, czyli od dnia 23 maja 2016 r., co stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu, określoną w art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”).

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 24 maja 2019 r., a zakończenie czynności likwidacyjnych przewidzianych Ustawą nastąpi w dniu 30 września 2019 r