JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego – 2 800 000,00 zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego –  2 800 000,00 zł

Ilość wyemitowanych akcji:

2 800 000 akcji nieuprzywilejowanych serii A

Dematerializacja akcji

  • Na mocy nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych z sierpnia 2019 r. wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Data i treść wezwań do złożenia akcji w spółce :
    pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Rejestr akcjonariuszy

Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał

Inne ogłoszenia