EN

Dane rejestrowe

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332428;

NIP: 897-17-53-769

Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 2 800 000 PLN


Na skróty

Jesteśmy zrzeszeni

KGHM Polska Miedź S.A.

Dziesiąty producent miedzi, pierwszy srebra na świecie – KGHM to firma z ugruntowaną pozycją w branży. To przedsiębiorstwo o długich tradycjach, nowoczesnym spojrzeniu i ciągle doskonalące swoją produkcję. To spółka strategiczna także dla Skarbu Państwa, generująca wysokie zyski.

więcej